Integritetspolicy – Presom Säkerhet AB

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att anförtro oss dina personuppgifter. Denna integritetspolicy informerar dig om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Som kund eller vid kontakt med oss via hemsida, telefon, mail eller personligt besök behöver vi hantera personuppgifter tillhörande såväl företag som privatpersoner. Detta gör vi för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig och vårt mål är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet. Vi använder oss bara av personuppgifter när vi har laglig grund för detta.

Vi behöver personuppgifter för:

  • Hantering av kundtjänstärenden såsom förfrågningar, inköp, installationer, betalning, beställningar och leveranser.
  • Garantier och serviceärenden.
  • Direktmarknadsföring (med post eller via e-post).

Vilka personuppgifter vi samlar in:

Privatperson: Namn, adress, e-post, telefonnummer och eventuell övrig information som du själv uppger. Vid ansökan om ROT-avdrag – även personnummer och fastighetsbeteckning.

Företag: Företagsnamn, organisationsnummer, adress, e-post, telefonnummer, leverans- och faktureringsinformation, kontonummer, kontaktperson/er (namn, yrkesroll, e-post, telefonnummer), momsregistreringsnummer. Eventuellt även finansiell information om kreditvärdighet.

Hur vi samlar in dina personuppgifter:

  • Direkt via kontakt med dig – besök, telefonsamtal eller e-post.
  • Uppgifter som lämnas till våra medarbetare.
  • Uppgifter från offentliga register.

När lämnar vi ut personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut personuppgifter till utomstående såvida du inte har samtyckt till det eller om det är nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden enligt avtal eller lagar. Uppgifterna kan därmed komma att utlämnas till våra samarbetspartners (t.ex. IT-leverantör, Larmcentral), skatteverket och andra myndigheter. Vi lämnar inte ut information till företag utanför EU, EES.

Lagring och gallring av personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge som kundförhållandet kvarstår och är nödvändigt för att kunna uppfylla krav och garantier gentemot dig. Vi sparar all dokumentation som utgör underlag för bokföring i 7 år enligt gällande lagstiftning.

Dina rättigheter:

  • Du har rätt att begära ett utdrag över vilka personuppgifter vi har gällande dig och hur de behandlas.
  • Du har rätt att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter.
  • Du har rätt att få dina uppgifter raderade genom att kontakta oss: Presom Säkerhet AB, Kanonvägen 3, 291 63 Kristianstad, Tfn 044-12 62 75, info@presom.se. Detta kan dock endast genomföras om det inte finns rättslig grund för oss att fortsatt behandla personuppgifterna.
  • Du har rätt att klaga hos Datainspektionen om du anser att vi behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Cookies och övrig information

Vår hemsida kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, var vänlig notera att dessa webbplatser har sin egen policy, vilken Presom inte har någon kontroll över. Du bör noggrant utvärdera policyerna på dessa webbplatser innan du skickar några personuppgifter till dem.

Samtycke till cookies
Vi kan även använda cookies och annan liknande teknik för att samla in information från din enhet. En cookie är en liten fil med bokstäver och siffror som kan lagras på din enhet vid ditt besök på hemsidan. Denna typ av information kan senare nås för att till exempel förbättra din erfarenhet vid återbesök på webbplatsen.

Innan cookies placeras måste information ges om att cookies används och Du som besökare måste erbjudas möjlighet att samtycka till användningen av cookies. Du kan välja att samtycka till Presoms användning av cookies i den banner som presenteras för dig första gången Du besöker vår webbsida.

Säg nej till cookies
Du kan välja att blockera cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar så att webbläsaren automatiskt nekar lagring av cookies eller informerar dig varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Du kan också radera redan lagrade cookies i din webbläsare. Mer information om hur Du hanterar och tar bort cookies finns exempelvis på; aboutcookies.org.uk.

Observera att om Du ändrar ditt samtycke eller blockerar användningen av cookies kan detta resultera i att Du inte får tillgång till alla funktioner på vår webbplats. Det kan även komma försämra din användarupplevelse.

Cookies som används av tredje part
På Presoms hemsida kan innehåll och delningsverktyg bäddas in från sociala nätverk, såsom Facebook eller Instagram. Dessa leverantörer kan i sin tur komma att använda cookies på Presoms hemsida. Presom saknar åtkomst till, och kan inte styra över dessa cookies eller de personuppgifter och information som kan komma att samlas in. Därmed behöver Du kontrollera dessa leverantörers hemsidor för att få ytterligare information om hur dessa hanterar cookies, vilken information de samlar in och hur Du kan ta bort dem

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar eller att uppdatera villkoren i denna policy. En 
uppdaterad version publiceras därefter på vår hemsida.

Personuppgiftsansvarig

Presom Säkerhet AB (556621-6577), Kanonvägen 3, 291 63 Kristianstad, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av registrerade personuppgifter. Detta innebär att vi är ansvariga för att dessa behandlas på rätt sätt och att dina rättigheter tas tillvara.

/Kristianstad 2021-01-01