iLOQ – Digitalt, miljövänligt låssystem utan batterier

iLOQ utvecklar smarta och säkra lås- och passersystem för byggnader och utrymmen som används i dagligt bruk. iLOQ är det enda självdrivna digitala låssystemet i världen som alstrar elektricitet när du sätter nyckeln i låset. Därför kräver de programmerbara låsen och nycklarna varken batterier eller kablar.

Med iLOQ erhåller du en kontinuerligt hög säkerhetsnivå på låssystemen i kontorsfastigheter, bostäder, trapphus och andra gemensamma utrymmen. Systemet är lätt att installera och administrera, och billigt att sköta. iLOQ löser de problem som uppstår om en nyckel tappas bort, vid illegala nyckelkopior eller om gemensamma utrymmen missbrukas.

Presom Säkerhet erbjuder installation och underhåll av iLOQs digitala låssystem. Kontakta oss gärna för mer information och presentation av låssystemet.

Välkommen till Presom Säkerhet AB
– Auktoriserad iLOQ-partner


Presom Säkerhet – Presentation av iLOQ (folder 4s)
(OBS! Klicka på den mörkgrå cirkeln i mitten för att läsa foldern på fullskärmsläge).Kortfattad videopresentation (80 sek) av det digitala låssystemet iLOQ S10.