iLOQ – Digitalt, miljövänligt låssystem utan batterier

iLOQ utvecklar smarta och säkra lås- och passersystem för byggnader och utrymmen som används i dagligt bruk. iLOQ är det enda självdrivna digitala låssystemet i världen som alstrar elektricitet när du sätter nyckeln i låset. Därför kräver de programmerbara låsen och nycklarna varken batterier eller kablar.

Med iLOQ erhåller du en kontinuerligt hög säkerhetsnivå på låssystemen i kontorsfastigheter, bostäder, trapphus och andra gemensamma utrymmen. Systemet är lätt att installera och administrera, och billigt att sköta. iLOQ löser de problem som uppstår om en nyckel tappas bort, vid illegala nyckelkopior eller om gemensamma utrymmen missbrukas.

Presom Säkerhet erbjuder installation och underhåll av iLOQs digitala låssystem. Kontakta oss gärna för mer information och presentation av låssystemet.

Välkommen till Presom Säkerhet AB
– Auktoriserad iLOQ-partner
 

Presentation av iLOQ (4-sidig folder). Klicka på den mörkgrå cirkeln i mitten för att läsa foldern på fullskärmsläge.
 


iLOQ S10 – Självdrivet digitalt låssystem

Systemet passar utmärkt för bostadsföretag, hyreshus och kommersiella fastigheter.


Kortfattad animerad videopresentation (80 sek).
 


iLOQ S50 – Mobilpassersystem med batterilös låscylinder

iLOQ S50 är en säker och heldigital lösning som sparar resurser och förenklar hanteringen inom försörjningssektorn. Det här systemet är avsett för företag inom branscherna energiproduktion och -distribution, teletjänster, datacenter, vattenbehandlingsanläggningar, fastighetstjänster och transporttjänster.


Kortfattad animerad videopresentation (67 sek).
 

Videopresentation (2 min).