iLOQ – Digitalt, miljövänligt låssystem utan batterier

iLOQ utvecklar smarta och säkra lås- och passersystem för byggnader och utrymmen som används i dagligt bruk. iLOQ är det enda självdrivna digitala låssystemet i världen som alstrar elektricitet när du sätter nyckeln i låset. Därför kräver de programmerbara låsen och nycklarna varken batterier eller kablar.

Med iLOQ erhåller du en kontinuerligt hög säkerhetsnivå på låssystemen i kontorsfastigheter, bostäder, trapphus och andra gemensamma utrymmen. Systemet är lätt att installera och administrera, och billigt att sköta. iLOQ löser de problem som uppstår om en nyckel tappas bort, vid illegala nyckelkopior eller om gemensamma utrymmen missbrukas.

Presom Säkerhet erbjuder installation och underhåll av iLOQs digitala låssystem. Kontakta oss gärna för mer information och presentation av låssystemet.

Välkommen till Presom Säkerhet AB
– Auktoriserad iLOQ-partner

Presentation av iLOQ (4-sidig folder). Klicka på den mörkgrå cirkeln i mitten för att läsa foldern på fullskärmsläge.

 


iLOQ S5 & S10 – Självdrivna digitala låssystem

Systemen passar utmärkt för bostadsföretag, hyreshus och kommersiella fastigheter. Alla nycklar är mekaniskt identiska. Behörigheten programmeras i nyckeln och den kan enkelt ändras.


Videopresentation (4 min).


Kortfattad animerad videopresentation (80 sek).


iLOQ S50 – Mobilpassersystem med batterilös låscylinder (din mobiltelefon fungerar som både nyckel och kraftkälla)

iLOQ S50 är en säker och heldigital lösning som sparar resurser och förenklar hanteringen inom försörjningssektorn. Det här systemet är avsett för företag inom branscherna energiproduktion och -distribution, teletjänster, datacenter, vattenbehandlingsanläggningar, fastighetstjänster och transporttjänster.

Det här är en överlägsen lösning för trådlös delning och återkallning av behörigheter i låssystem utspritt över flera geografiska platser. Med iLOQ S50 kan anställdas och underleverantörers mobiltelefoner bli till nycklar och kraftkällor. Systemet omfattar låscylindrar till nyckelrör, låscylindrar till dörrar, skåplås och hänglås. Tack vare ett väldigt lågt energibehov kan tiotusentals lås öppnas med en fulladdad mobiltelefon.


Kortfattad animerad videopresentation (67 sek).


Videopresentation (2 min).