Om kameraövervakning

Kameraövervakning är användbart i många syften, exempelvis vid övervakning av butik, företag, områden eller processer. Det är brottsförebyggande och minskar bl.a. stölder och snatteri. Det kan vara till stor hjälp vid förekomsten av ensamarbete eller för att ge möjlighet till observation av dolda ytor.

Framförallt bidrar kameraövervakning till en ökad trygghet för de anställda och kan vara direkt brottsavslöjande. Inspelat material kan dessutom användas som bevis vid en rättegång. Presom Säkerhet har sedan starten 1997 erbjudit lösningar inom kameraövervakning. Detta har gett oss hög kompetens inom teknisk övervakning, då vi ser helheten och anpassar systemen efter kundens verkliga behov.

Vi samarbetar med marknadsledande fabrikat och leverantörer för att kunna erbjuda våra kunder den senaste och bästa tekniken. Vi säljer, projekterar och installerar alla anläggningar i egen regi. I de allra flesta fall är varje lösning unik på det viset att man, som leverantör och installatör av ett säkerhetssystem, måste ta hänsyn till de olika förutsättningar som man ställs inför hos en kund.

Därför gör vi alltid en behovsanalys av det aktuella objektet tillsammans med kunden. Detta för att gemensamt säkerställa vad systemet skall användas till och vilka funktioner som skall ingå. Nästa steg är att informera kunden om de olika förslag på lösning vi kommit fram till, med tillhörande kostnadsbild. Vi kan även erbjuda förmånliga serviceavtal samt finansiering, vilket ökar valmöjligheten för våra kunder samt ger en ökad trygghet.

Kontakta Presom Säkerhet för en trygg samarbetspartner inom kameraövervakning.