Certifieringar

  • SSF 1015 – Anläggarfirma – Inbrottslarmanläggning Larmklass 2.
  • SSF 1016 – Behörig Ingenjör Inbrottslarm.
  • SSF 1062 – Behörig Ingenjör CCTV.
  • SBF 110 – Anläggarfirma Brandlarm (via partner).

Övrigt:

  • Auktoriserad iLOQ-partner.