Inbrottslarm

Presom Säkerhet AB är Certifierad Anläggarfirma Inbrottslarm, samt av Polismyndigheten godkänd larminstallatör.

Vi har personal som är certifierad av SBSC – Behörig Ingenjör Inbrottslarm. Vi arbetar endast med SBSC-intygade produkter, vilket borgar för hög kvalité i kombination med hög driftsäkerhet.

I menyn finner ni mer information om våra larmsystem för företag, butik, industri, offentlig förvaltning samt bostäder.